V našom meste je jarmok. Tradičný, len dôvod tradície je už minulosť. Tak sa koná tradičný jarmok v netradičnom termíne. Dokonca aj bolo vydané zdôvodnenie, prečo stredu a