Dievčatá sa chcú iba zabávať. To je názov jednej diskotékovej skladby. Neviem, či naozaj všetky dievčatá sa chcú iba zabávať, až toľko som ich nestihol spoznať, aby som