Keď si odmyslíme trochu vulgárnejšie pomenovanie telesne postihnutého samca zajaca, tak asi len ťažko by sme hľadali v prírode pre tento pojem realistické vyobrazenie. Keď však popustím euzdu