Jedným zo symbolov Veľkej noci sú aj vajíčka. V kresťanskom ponímaní týchto sviatkov symboliku nájdeme len veľmi ťažko, hoci prekrútiť sa dá všetko. Pôvod to má v pohanskej